NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

„Gdziekolwiek pójdziesz, idź z całego serca”

„Gdziekolwiek pójdziesz, idź z całego serca”

Dnia 29 kwietnia 2022 r. pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów, absolwentów ZSChiPS słowami Konfucjusza: „Gdziekolwiek pójdziesz, idź z całego serca”.

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas maturalnych słowa wdzięczności za pracę i trud włożony w przygotowanie młodzieży do egzaminów wyraziła pani Agnieszka Wolińska-Smail przedstawiciel Rady Rodziców oraz Aleksy Keller uczeń klasy 4bt. Pani Dyrektor Barbara Sieńko w imieniu całej społeczności szkolnej pożegnała maturzystów. Najlepszym uczniom wręczyła świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy i nagrody  książkowe.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas maturalnych przygotowały klasy 3ds oraz 3bt wraz z chórem „VENA” prowadzonym przez panią Annę Sawicką. Organizację wydarzenia koordynowała pani Monika Jankowska we współpracy z paniami Dorotą Lęgieć, Bogumiłą Wlizło, Anną Serewą, Edytą Sosnówką oraz panem Krzysztofem Olszewskim i panem Andrzejem Abramowiczem.

„Gdziekolwiek pójdziesz, idź z całego serca”
„Gdziekolwiek pójdziesz, idź z całego serca”
„Gdziekolwiek pójdziesz, idź z całego serca”
„Gdziekolwiek pójdziesz, idź z całego serca”
„Gdziekolwiek pójdziesz, idź z całego serca”
„Gdziekolwiek pójdziesz, idź z całego serca”

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025