NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA - konkurs

Szkolne Koło Caritas
już po raz drugi zaprasza
całą społeczność szkolną do udziału w konkursie:
NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA
Kartki wykonujemy własnoręcznie, dowolną techniką, można korzystać z grafiki komputerowej, ważna jest pomysłowość i kreatywność.
Kartki powinny przedstawiać motywy bożonarodzeniowe, być składane i bez życzeń w środku.
Format kartki nie powinien być większy niż A5.
Wykonane prace przekazujemy nauczycielom religii lub zostawiamy w sali 229.
Do kartki dołączamy  informację o autorze pracy (imię i nazwisko oraz klasa).
Kartki składamy do dnia 10 grudnia 2023r.
Dla uczestników konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody niespodzianki.
Zebrane kartki zostaną przekazane do Caritas Archidiecezji Lubelskiej, a następnie wysłane do darczyńców oraz podopiecznych Caritas.

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024