NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE SREBRNA SZKOŁA 2021 FACEBOOK Aktywna Tablica Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

Monitoring wizyjny

Budynek i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV.

Budynek szkolny jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi z napisem „UWAGA OBIEKT MONITOROWANY” oraz tabliczkami z następującą informacją:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie
  2. Kontakt z inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: zschips@iod.lublin.eu
  3. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrony mienia szkoły.
  4. Dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  5. Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres 7 dni.
  6. Osoba zarejestrowana ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych jej dotyczących, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Osoba, która uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo do wniesienia skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

01.10.2018 r.

 

 

 

Przygotował(a) informację: