NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE SREBRNA SZKOŁA 2021 FACEBOOK Aktywna Tablica Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

17 marca zebrania rodziców

zebrania rodziców

Szanowni Państwo.

W związku z procedurami mającymi na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu koronawirusa informujemy, że zaplanowane w naszej szkole na dzień 17 marca 2020 r. zebrania rodziców nie odbędą się w ww. terminie.

Do 16 marca 2020 r. (do godz. 15.30) nauczyciele i wychowawcy wystawią w e-dzienniku przewidywane roczne zagrożenia oceną niedostateczną, nieklasyfikowania oraz przewidywane obniżone oceny zachowania w klasach maturalnych.

Rodziców uczniów klas maturalnych prosimy o zapoznanie się z przewidywanymi ocenami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z wychowawcami, nauczycielami lub dyrekcją szkoły za pośrednictwem e-dziennika lub telefoniczny.

 

 

 

Przygotował(a) informację: