NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

17 marca zebrania rodziców

zebrania rodziców

Szanowni Państwo.

W związku z procedurami mającymi na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu koronawirusa informujemy, że zaplanowane w naszej szkole na dzień 17 marca 2020 r. zebrania rodziców nie odbędą się w ww. terminie.

Do 16 marca 2020 r. (do godz. 15.30) nauczyciele i wychowawcy wystawią w e-dzienniku przewidywane roczne zagrożenia oceną niedostateczną, nieklasyfikowania oraz przewidywane obniżone oceny zachowania w klasach maturalnych.

Rodziców uczniów klas maturalnych prosimy o zapoznanie się z przewidywanymi ocenami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z wychowawcami, nauczycielami lub dyrekcją szkoły za pośrednictwem e-dziennika lub telefoniczny.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025