NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Klasa 1ds na Nocy Biologów 2020

1ds na Nocy Biologów 2020

Kto z nas nie widział, jak rośnie ciasto? Technolodzy żywności doskonale wiedzą, że to produkt wytwarzany przy udziale drożdży. Drożdże piekarnicze (Saccharomyces cerevisiae) to prosty grzyb użyteczny kulinarnie.

Już od pierwszej klasy zgłębiamy tajemnice biologii, biorąc udział w zajęciach w laboratorium „Zobacz jak wygląda DNA drożdży piekarniczych. Izolacja i elektroforeza w żelu agarozowym” zorganizowanych przez pracowników Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL w ramach NOCY BIOLOGÓW, która w tym roku odbyła się 10 stycznia. 

Poznawszy na lekcjach biologii szereg metod inżynierii genetycznej, spośród których najbardziej popularnymi technikami stały się techniki elektroforetyczne mogliśmy na warsztatach wyizolować DNA drożdży i dokonać jego rozdziału elektroforetycznego w żelu agarozowym.

Ponadto zwiedziliśmy Muzeum Biotechnologii Przemysłowej zawierające ponad 80 eksponatów wykorzystywanych do dawnych technik produkcji leków metodami ręcznymi i półautomatycznymi. Muzeum prezentuje dawną aparaturę, sprzęt i urządzenia produkcyjne wykorzystywane w biotechnologii przemysłowej.

Organizatorem wyjścia była p. Monika Jankowska.

Wykorzystano zdjęcia ze strony:

https://www.kul.pl/10-01-2020-noc-biologow-na-kul,gal_17445.html

1ds na Nocy Biologów 2020
1ds na Nocy Biologów 2020
1ds na Nocy Biologów 2020
1ds na Nocy Biologów 2020
1ds na Nocy Biologów 2020
1ds na Nocy Biologów 2020
1ds na Nocy Biologów 2020
1ds na Nocy Biologów 2020
1ds na Nocy Biologów 2020
1ds na Nocy Biologów 2020

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025