NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Porozumienie o współpracy z 19 LBZ im. gen. Franciszka Kleeberga

Porozumienie o współpracy z 19 LBZ im. gen. Franciszka Kleeberga

19 Lubelska Brygada Zmechanizowana reprezentowana przez Dowódcę Brygady gen. bryg. Michała Rohde oraz Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie reprezentowany przez Dyrektor Szkoły Panią mgr Barbarę Sieńko 6 września 2021 roku, zawarli  porozumienie o współpracy. Celem współpracy jest miedzy innymi integracja środowiska żołnierskiego, uczniowskiego i lokalnego oraz rozwijanie ducha patriotyzmu i odpowiedzialności za Państwo.

Porozumienie o współpracy z 19 LBZ im. gen. Franciszka Kleeberga

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024