NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Laureaci i finaliści Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego w Poznaniu

Laureaci i finaliści Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego w Poznaniu

W  dniach 7-8.04. 2022 r. w Poznaniu odbył się  XXV Ogólnopolski Turniej  Piekarski  im. Anny Butki.

Celem Turnieju jest promowanie talentów młodych adeptów nauki w zawodzie piekarz,  rozbudzanie w młodzieży zainteresowań związanych z wybranym zawodem poprzez mobilizowanie do rywalizacji, podniesienie rangi zawodu piekarza  i kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami pracy, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności kształtowania wyrobów piekarskich zwykłych, wyborowych i półcukierniczych oraz wyrobów artystycznych z ciasta martwego.

Tomasz Lemiecha,  uczeń z klasy 3abp BSS I stopnia  zdobył 5 miejsce i tytuł laureata. Sandra Komajda i Kamil Ścibisz -uczniowie z klasy 3ab BSS I stopnia  uzyskali tytuły finalisty w tym samym turnieju. W nagrodę  otrzymali upominki, medale i dyplomy.  Wszyscy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 Uczniów  do części teoretycznej  przygotowały panie: Maria Wesołowska  i Marta Guz, natomiast do części  praktycznej Ewa Nieczypor i Anna Klocek.

Pani Ewa  Nieczypor otrzymała podziękowanie za pracę w komisji oceniającej uczestników Turnieju z innych szkół.

Opiekę pedagogiczną podczas turnieju i podróży pełniła również Pani Ewa Nieczypor.

 

Gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów!

Maria Wesołowska

Kierownik szkolenia praktycznego

Laureaci i finaliści Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego w Poznaniu
Laureaci i finaliści Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego w Poznaniu
Laureaci i finaliści Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego w Poznaniu
Laureaci i finaliści Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego w Poznaniu
Laureaci i finaliści Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego w Poznaniu
Laureaci i finaliści Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego w Poznaniu
Laureaci i finaliści Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego w Poznaniu

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024