NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH, ROCZNICA BITWY POD KOCKIEM

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH, ROCZNICA BITWY POD KOCKIEM

5 października 2023 r. odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klas pierwszych. Pani dyrektor Barbara Sięńko  odczytała Rotę Ślubowania.  Młodzież rozpoczynająca naukę w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego  zobowiązała  się  do godnego reprezentowania Szkoły, systematycznego pogłębiania wiedzy oraz kultywowania tradycji patriotycznych i  naukowych.

Podczas  akademii uczniowie  klasy 2at  zaprezentowali postać generała Franciszka Kleeberga - patrona naszej Szkoły oraz przywołali wydarzenia sprzed 84 lat - bitwę pod Kockiem. Uroczystość uświetnił występ wokalny Marysi z 5ctp. Nad obsługą techniczną czuwał Szymon z 4atp.

Opiekę nad młodzieżą sprawowali: p.R.Pastuszuk,   p.A.Abramowicz.

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH, ROCZNICA BITWY POD KOCKIEM
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH, ROCZNICA BITWY POD KOCKIEM
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH, ROCZNICA BITWY POD KOCKIEM
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH, ROCZNICA BITWY POD KOCKIEM
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH, ROCZNICA BITWY POD KOCKIEM
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH, ROCZNICA BITWY POD KOCKIEM
Przygotował(a) informację: 

  Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024