NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE SREBRNA SZKOŁA 2021 FACEBOOK Aktywna Tablica Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

Komunikat o częściowym zawieszeniu zajęć w Technikum Chemicznym w Lublinie z dnia 19 października 2020 r.

Komunikat

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczna zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie §18 ust. 2a i 2c Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. u. 2003 nr 5 z późniejszymi zmianami) zawieszam zajęcia praktyczne odbywające się na terenie laboratorium w ZSChiPS w okresie od 19 października 2020 r. do dnia 22 października 2020 r.
W związku z powyższym, na podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
Barbara Sieńko
Dyrektor
Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie

 

 

 

Przygotował(a) informację: