NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

I semestr

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

4  września 2023 r.

2

Zebrania Rodziców (wszystkie klasy)

7 września 2023 r.

3

Złożenie wstępnej deklaracji maturalnej

2 października 2023 r.

4

Rada Pedagogiczna

12 września 2023 r.

5

Święto Szkoły (Ślubowanie klas pierwszych)

5 października 2023 r.

6

Próbna matura z OPERONEM

listopad 2023 r.

7

Ostateczny termin powiadomienia klas maturalnych

o przewidywanych ocenach niedostatecznych
i nieklasyfikowaniu na I semestr

13 listopada 2023 r.

8

Zebrania Rodziców (klasy maturalne)/konsultacje (pozostałe klasy)

14 listopada 2023 r.

9

Rada Pedagogiczna (szkoleniowa)

październik/ listopad 2023 r.

10

Wystawienie ocen semestralnych w klasach maturalnych

8 grudnia 2023 r.

11

Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja klas maturalnych

12 grudnia 2023 r.

12

Zakończenie I semestru  w klasach maturalnych

15 grudnia 2023 r.

13

Ostateczny termin powiadomienia klas programowo niższych o przewidywanych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu na I semestr

15 grudnia 2023 r.

14

Rozpoczęcie II semestru w klasach maturalnych

18 grudnia 2023 r.

15

Zebrania Rodziców (wszystkie klasy)

19 grudnia 2023 r.

16

Rekolekcje adwentowe

grudzień 2023 r.

17

Zimowa przerwa świąteczna

23- 31 grudnia 2023 r.

18

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 luty 2024 r.

19

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 – część praktyczna

9-20 stycznia 2024 r.

20

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
 – część pisemna

10-15 stycznia 2024 r.

21

Wystawienie ocen semestralnych w klasach programowo niższych

12 stycznia 2024 r.

22

Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja klas programowo niższych

16 stycznia 2024 r.

23

Zakończenie I semestru w klasach programowo niższych

19 stycznia 2024 r.

 

 

 

II semestr

1

Rozpoczęcie II semestru w klasach programowo niższych

22 stycznia 2024 r.

2

Zebrania Rodziców (klasy programowo niższe) /konsultacje (klasy maturalne)

13 luty 2024 r.

3

Rada Pedagogiczna

 luty 2024 r.

4

Próbna matura

styczeń/marzec  2024 r.

5

Złożenie deklaracji maturalnej  ostatecznej

7 luty 2024 r.

6

Targi edukacyjne

marzec 2024 r.

7

Ostateczny termin powiadomienia klas maturalnych
o przewidywanych końcowych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu

18 marca 2024 r.

8

Rada Pedagogiczna (szkoleniowa)

marzec 2024 r.

9

Zebrania Rodziców (klasy maturalne)/konsultacje (pozostałe klasy)

19 marca 2024 r.

10

Dzień otwarty

marzec/ kwiecień 2024 r.

11

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2024 r.

12

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca -2 kwietnia 2024 r.

13

Wystawienie ocen końcowych  w klasach maturalnych

19 kwietnia 2024 r.

14

Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja klas maturalnych

23 kwietnia 2024 r.

15

Egzaminy klasyfikacyjne

24 -25 kwietnia 2024 r.

16

Zakończenie zajęć w klasach  maturalnych

26 kwietnia 2024 r.

17

Egzamin maturalny (j. polski, matematyka, j. angielski)

7,8,9 maja 2024 r.

18

Egzamin maturalny pisemny z pozostałych przedmiotów, część ustna egzaminu maturalnego

9-23 maja 2024 r.

19

Ostateczny termin powiadomienia klas o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i nieklasyfikowaniu

20 maja 2024 r.

20

Zebrania Rodziców

21 maja 2024 r.

21

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część teoretyczna

4-10 czerwca 2024 r.

22

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna

3-19 czerwca 2024 r.

23

Ostateczny termin wystawienia ocen

17 czerwca 2024 r.

24

Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja klas

18 czerwca 2024 r.

25

Egzaminy klasyfikacyjne

18 -19 czerwca 2024 r.

26

Rada Pedagogiczna – Klasyfikacja klas (zatwierdzenie)

19 czerwca 2024 r.

27

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca  2024 r.

28

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

czerwiec/ lipiec 2024 r.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024