NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE SREBRNA SZKOŁA 2021 FACEBOOK Aktywna Tablica Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

Kształcenie na odległość - poradnik

Kształcenie na odległość - poradnik

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii resort edukacji przygotował rozporządzenia umożliwiające realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Mając na uwadze wsparcie organizacji tego procesu, w Ministerstwie Edukacji Narodowej został opracowany poradnik zawierający wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić kształcenie na odległość – do wykorzystania zarówno przez nauczycieli i dyrektorów, jak rodziców uczniów.

Informator można  pobrać również ze strony internetowej MEN pod adresem

www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol

lub ze strony Kuratorium Oświaty

www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10513

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: