NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Sportowe Talenty

Sportowe Talenty

Nasza Szkoła bierze udział w programie Sportowe Talenty, który jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jego celem jest zdiagnozowanie poziomu kondycji fizycznej dzieci w polskich szkołach oraz wyszukiwanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów. Fundamentem programu jest koncepcja sprawności fizycznej warunkującej zdrowie (Health Related Fitness), zaś narzędziem pozwalającym na operacjonalizację działań platforma informatyczna SportoweTalenty.pl - udostępniona nauczycielom w celu wprowadzania i monitorowania wyników pomiarów somatycznych i badań sprawnościowych przeprowadzanych podczas lekcji wychowania fizycznego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu: Sportowe Talenty

 

https://sportowetalenty.gov.pl/download/Rozporza%CC%A8dzenie_Ministra_Edukacji_i_Nauki_z_dnia_28_sierpnia_2023_r_szkoly_ponadpodstawowe.pdf

https://sportowetalenty.gov.pl/download/Przetwarzanie_danych_osobowych_Sportowe_Talenty.pdf

 

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025