NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Sukces uczennic z Technikum Przemysłu Spożywczego

Sukces uczennic z Technikum Przemysłu Spożywczego

W dniu 28 marca 2022 roku odbył się Etap Centralny XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności w Poznaniu. 

Olimpiada jest organizowana dla uczniów kształcących się w szkole średniej, których ciekawi przebieg i kontrola jakości procesów technologicznych wytwarzania produktów spożywczych, a także magazynowanie surowców, półproduktów i gotowych  wyrobów.

Celem  Olimpiady  jest podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja wiedzy i umiejętności uczniów z różnych szkół na zasadzie współzawodnictwa oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami.

Finalistami olimpiady zostały uczennice Technikum Przemysłu Spożywczego:

Zofia Banaś z klasy 2dsp

Karolina Madej z klasy 3ds

Bożena Woźnica z klasy 3dsp

Dominika Dąbrowska i Joanna Wojciechowska z klasy 4ats

Katarzyna Gotowicka  i Roksana Zdunek z klasy 4bts

Uzyskanie tytułu finalisty zwalnia z części  pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodzie.

Do olimpiady uczniów przygotowali- Pani Beata Paćkowska, Pani Elżbieta Dalmata i Pan Wojciech Szeleźniak.

Koordynatorami przebiegu poszczególnych etapów olimpiady w trybie on-line byli Pani Beata Paćkowska i Pan Krzysztof Olszewski.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024