NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE SREBRNA SZKOŁA 2021 FACEBOOK Aktywna Tablica Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

Profilaktyka cukrzycy

Profilaktyka cukrzycy

W ramach współpracy Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego z Uniwersytetem Przyrodniczym, 21 września 2020 roku odbyło się spotkanie uczniów klasy 2ds z panią dr inż. Justyną Liberą pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, która pełni funkcję dietetyka poradni dietetycznej UP. Tematem wygłoszonej prelekcji była problematyka cukrzycy wśród młodzieży. Pani Justyna Libera przedstawiła uczniom współczesne podejście do profilaktyki i leczenia cukrzycy, w tym rekomendacje Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Ponadto przybliżyła praktyczne aspekty pracy z diabetykiem, odwołując się do swoich doświadczeń pracownika poradni dietetycznej.

Prelekcji wysłuchali także uczniowie, którzy zadeklarowali chęć udziału w XXV edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, której tematyką wiodącą w bieżącym roku szkolnym jest właśnie cukrzyca.

Dziękujemy Pani Doktor za zaznajomienie z profilem choroby cywilizacyjnej jaką jest cukrzyca oraz sposobami profilaktyki.

Organizatorem i koordynatorem prelekcji była Pani Monika Jankowska.

Autor zdjęć: Monika Jankowska

 

 

 

Przygotował(a) informację: