NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Puchary i nagrody na XX Lubelskim Święcie Chleba

9 września 2018 r. w Skansenie Lubelskim odbyło się XX Lubelskie Święto Chleba, którego organizatorem był Cech Rzemiosł Spożywczych we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Stoisko promujące naszą szkołę oraz zawód piekarza i cukiernika przygotowała Pani  Małgorzata Wernicka. Dyżur na stoisku pełniła Pani Anna Szymańska i Pani Beata Paćkowska oraz Natalia Winsztal i Martyna Janoszyk, uczennice  z klasy 2et  Technikum Przemysłu Spożywczego. W scenariuszu obchodów przewidziano wystawy wyrobów piekarskich  i cukierniczych, konkursy, warsztaty, jarmark produktów regionalnych oraz występy artystyczne.

W konkursie ,,Wiedzy  na temat certyfikowanych produktów z województwa lubelskiego” uczennice Alicja Duńska i Maria Dutkiewicz z Technikum Przemysłu Spożywczego, które przygotowała Pani Beata Paćkowska, zajęły pierwsze miejsce i otrzymały  puchar oraz nagrodę finansową.

W konkursie na najładniejsze stoisko wystawiennicze zajęliśmy 3 miejsce – puchar i nagroda finansowa.

W konkursie na najładniejszy korowaj wykonany przez uczniów  w zawodzie piekarz  pod kierunkiem Pani  Ewy Nieczypor  i  Pani Anny Klocek ,  za zdobycie II miejsca otrzymaliśmy  także puchar i nagrodę finansową.

W Poczcie Sztandarowym wystąpili Katarzyna Dankiewicz, Gabriela Wysocka i Tomasz Mazurek - uczniowie z klasy 3at Technikum Chemicznego pod opieką Pani Marzeny Gajewskiej Ikwanty .

Transport zapewnił Pan Tomasz Machoń i  Pan Wojciech Szeleźniak.

 Dziękujemy za udział w tym przedsięwzięciu.

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025