NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 - 1 września 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 września 2021 r.

Komunikat

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 - 1 września 2021 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022-  spotkania uczniów ZSChiPS z wychowawcami w salach lekcyjnych według harmonogramu:

Godzina

Klasa

Szkoła

Sala

Wychowawca/ Opiekun

10.00

1atp

TCh

118

Anna Burdach

1btp

TCh

MM

Małgorzata Cieślak-Alberska

1dsp

TPS

110

Marta Guz

1abp

BSS I st.

227

Grażyna Rodzik

2alp

LO

112

Edyta Malec-Toś

2atp

TCh

110

Małgorzata Paśnik

2btp

TCh

137

Ciechanek-Tomoń Agnieszka

2ctp

TCh

117

Anna Dudziak

10.30

2dsp

TPS

208

Andrzej Miszczak

2abp

BSS I st.

P01

Iwona Firlej

3at

TCh

304

Małgorzata Wawrzycka

3atp

TCH

226

Magdalena Padiasek

3bt

TCh

216

Dorota Lęgieć

3btp

TCH

124

Małgorzata Gurna

11.00

3ct

TCh

225

Mariola Barańska

3ctp

TCH

223

Agnieszka Hałabuda

3ds

TPS

211

Monika Jankowska

3dsp

TPS

220

Ewa Nieczypor

3ab

BSS I st.

P04

Beata Paćkowska

3abp

BSS I st.

215

Teodora Kosior

3al

LO

108

Marzena Ikwanty-Gajewska

11.30

3alp

LO

113

Anna Szeleźniak

4at

TCh

229

Zofia Sygacz

4bt

TCh

224

Edyta Machoń

4ct

TCh

228

Joanna Matyjasek

4ats

TPS

217

Anna Szymańska

4bts

TPS

210

Agnieszka Buda

2abd

BSS II st.

216

Ewa Rusinek

 

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024