NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Spotkanie sportowo-rekreacyjne

Spotkanie sportowo-rekreacyjne

Szanowni Państwo, Pracownicy, Emeryci i Renciści
Zapraszamy na spotkanie sportowo-rekreacyjne zorganizowane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które odbędzie się 26 czerwca 2023 roku w godzinach popołudniowych w Wierzchowiskach Drugich 134 k. Lublina (dojazd we własnym zakresie). Wszystkich zainteresowanych spotkaniem prosimy o wpisanie się na listę, która znajduje się w sekretariacie szkoły do dnia 20.05.2023 roku.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025