NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Prawo w szkole

Deklaracja dostępności

napis ZSCHIPS na niebieskim tle otoczony grafiką w postaci laptopa i kartki
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zarządzenie nr 11/2021

Ustalam 4 czerwca 2021 r., dniem wolnym od pracy dla pracowników niepedagogicznych w ZSChiPS.

Zarządzenie Nr 33/2020

Zarządzenie Nr 33/2020
Zarządzenie Nr 33/2020 Dyrektora Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie z dnia 10 grudnia 2020 r.,

Zarządzenie Nr 24/2020

Zarządzenie Nr 24/2020
Zarządzenie Nr 24/2020 Dyrektora Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie z dnia 9 października 2020 r.,

Zarządzenie nr 23/2020

Zarządzenie nr 23/2020
Zarządzenie nr 23/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w ZSChiPS w Lublinie ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Zarządzenie nr 5/2020

w sprawie ustalenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobów ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024