NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Finalistki Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie w Kutnie

Finalistki Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie w Kutnie

I znowu sukces !

W dniach 13 - 15 marca 2024 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego  w Kutnie odbył się finał XLVI Ogólnopolskiej  Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.

Głównym organizatorem Olimpiady od lat jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie. Współorganizatorem jest Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

Celem Olimpiady jest  podniesienie poziomu kształcenia zawodowego oraz  rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów, których ciekawi przebieg procesów technologicznych produktów mleczarskich.

Udział w olimpiadzie umożliwia uczniom zgłębianie wiedzy o mleku jako surowcu, a także zwiększa wśród nich zamiłowanie do zawodu oraz zachęca do czytelnictwa literatury fachowej.

Ponadto jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas zajęć z przedmiotów zawodowych oraz wynikających z rozwoju własnych zainteresowań.

Technikum Przemysłu Spożywczego reprezentowały uczennice z klasy 3dsp: Karina Latała i Martyna Lis. Zdobyły one tytuł finalisty.

Finalistki otrzymały  zaświadczenie, na podstawie którego są zwolnione z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z postanowieniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Uczennicom gratulujemy!!!

Uczniów do Olimpiady przygotowywała: Anna Szymańska

 

Uczniowie siedzą w ławkach, członek komisji rozdaje arkusze egzaminacyjne
ucznioeie w ławkach słuchają prelegenta
Finalistki Olimpiady wraz z opiekunem stoją na tle wejścia do budynku uczelni
trzy nauczycielki stoją na tle eksponatu krowy
uczniowie siedzą na widowni i słuchają prelekcji
Dwie członkinie komisji oceniają arkusze egzaminacyjne

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025