NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK

Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2019/2020


XII Liceum Ogólnokształcące

Klasy na podbudowie gimnazjum

  • Klasa biologiczno-chemiczna z ratownictwem medycznym
                   – rozszerzenie: biologia, chemia, j. angielski
  • Klasa biologiczno-geograficzna
                   – rozszerzenie:
    biologia, geografia, j. angielski

Klasy na podbudowie szkoły podstawowej

  • Klasa biologiczno-chemiczna
                  
    – rozszerzenie:
    biologia, chemia, j. niemiecki / j. angielski
  • Klasa europejska
                   – rozszerzenie:
    WOS, geografia, j. angielski

Technikum Chemiczne

Klasy na podbudowie gimnazjum

  • Technik analityk (analiza medyczno-kryminalna)
                   – rozszerzenie:
    chemia, biologia
  • Technik technologii chemicznej (technologia środków farmaceutycznych i kosmetycznych)
                   – rozszerzenie:
    chemia, matematyka lub biologia
  • Technik optyk
                   – rozszerzenie:
    matematyka, fizyka

Klasy na podbudowie szkoły podstawowej

  • Technik analityk (analiza medyczno-kryminalna)
                   – rozszerzenie:
    chemia, biologia
  • Technik technologii chemicznej (ratownictwo chemiczne w straży pożarnej)
                   – rozszerzenie:
    matematyka, chemia
  • Technik optyk
                   – rozszerzenie:
    matematyka, fizyka

Technikum Przemysłu Spożywczego

Klasy na podbudowie gimnazjum

  • Technik technologii żywności (produkcja wyrobów cukierniczych z elementami dietetyki)
                   – rozszerzenia:
    biologia, informatyka

Klasy na podbudowie szkoły podstawowej

  • Technik technologii żywności (produkcja wyrobów cukierniczych z elementami dietetyki)
                   – rozszerzenia:
    biologia, geografia lub chemia
  • Technik technologii żywności (produkcja wyrobów piekarskich z elementami dietetyki)
                   – rozszerzenia:
    biologia, geografia lub chemia

Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia

Klasy na podbudowie gimnazjum

  • Piekarz
  • Cukiernik

Klasy na podbudowie szkoły podstawowej

  • Piekarz
  • Cukiernik
  • Przetwórca mięsa

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa lubelskiego.


 

 

 

 

Przygotował(a) informację: