NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2020 FACEBOOK Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy OFERTA EDUKACYJNA 2020

Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2020/2021

Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2020/2021

XII Liceum Ogólnokształcące

 • Klasa biologiczno-chemiczna
                
  – rozszerzenie:
  biologia, chemia, j. angielski
 • Klasa europejska
                 – rozszerzenie:
  wiedza o społeczeństwie, geografia, j. angielski

Technikum Chemiczne

 • Technik analityk
    (
  analiza medyczno-kryminalna)
                 – rozszerzenie:
  chemia, biologia
 • Technik technologii chemicznej
    (
  ratownictwo chemiczne w straży pożarnej / technologia środków farmaceutycznych i kosmetycznych)
                 – rozszerzenie:
  chemia, biologia
 • Technik optyk
                 – rozszerzenie:
  biologia, fizyka

Technikum Przemysłu Spożywczego

 • Technik technologii żywności
    (
  produkcja wyrobów cukierniczych z elementami dietetyki)
                 – rozszerzenia:
  biologia, j. angielski

Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia

 • Piekarz
 • Cukiernik

UWAGA!
             Istnieje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole Spożywczej II stopnia


Branżowa Szkoła Spożywcza II stopnia

 • Technik technologii żywności

 

 

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 
  Plakat z ofertą rekrutacyjną ZSCHiPS na rok szkolny 2020-2021