NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK Szkoła na 102 Przejdź na zawodowstwo Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2019/2020


XII Liceum Ogólnokształcące

Klasy na podbudowie gimnazjum

 • Klasa biologiczno-chemiczna z ratownictwem medycznym
                 – rozszerzenie: biologia, chemia, j. angielski
 • Klasa biologiczno-geograficzna
                 – rozszerzenie:
  biologia, geografia, j. angielski

Klasy na podbudowie szkoły podstawowej

 • Klasa biologiczno-chemiczna
                
  – rozszerzenie:
  biologia, chemia, j. niemiecki / j. angielski
 • Klasa europejska
                 – rozszerzenie:
  WOS, geografia, j. angielski

Technikum Chemiczne

Klasy na podbudowie gimnazjum

 • Technik analityk (analiza medyczno-kryminalna)
                 – rozszerzenie:
  chemia, biologia
 • Technik technologii chemicznej (technologia środków farmaceutycznych i kosmetycznych)
                 – rozszerzenie:
  chemia, matematyka lub biologia
 • Technik optyk
                 – rozszerzenie:
  matematyka, fizyka

Klasy na podbudowie szkoły podstawowej

 • Technik analityk (analiza medyczno-kryminalna)
                 – rozszerzenie:
  chemia, biologia
 • Technik technologii chemicznej (ratownictwo chemiczne w straży pożarnej)
                 – rozszerzenie:
  matematyka, chemia
 • Technik optyk
                 – rozszerzenie:
  matematyka, fizyka

Technikum Przemysłu Spożywczego

Klasy na podbudowie gimnazjum

 • Technik technologii żywności (produkcja wyrobów cukierniczych z elementami dietetyki)
                 – rozszerzenia:
  biologia, informatyka

Klasy na podbudowie szkoły podstawowej

 • Technik technologii żywności (produkcja wyrobów cukierniczych z elementami dietetyki)
                 – rozszerzenia:
  biologia, geografia lub chemia
 • Technik technologii żywności (produkcja wyrobów piekarskich z elementami dietetyki)
                 – rozszerzenia:
  biologia, geografia lub chemia

Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia

Klasy na podbudowie gimnazjum

 • Piekarz
 • Cukiernik

Klasy na podbudowie szkoły podstawowej

 • Piekarz
 • Cukiernik
 • Przetwórca mięsa

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, na terenie województwa lubelskiego.


 

 

 

 

Przygotował(a) informację: