NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Wyniki konkursu “Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”

W dniach 27 września – 15 października 2021 odbywał się w naszej szkole jubileuszowy konkurs pod hasłem “Dlaczego warto uczyć się języków obcych?” Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły. Prace uczestników w sposób słowno-graficzny ilustrowały motto konkursu. Poziom prac był bardzo wyrównany, po długim namyśle komisja wyłoniła zwycięzców:

I miejsce: Julia Głos z kl. 3btp

II miejsce: Katarzyna Kańczugowska z kl. 3at

III miejsce: Zuzanna Świderska z kl. 3dsp

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy konkursu: Małgorzata Karczewska, Ewa Bojaczuk

Wyniki konkursu “Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”
Wyniki konkursu “Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”
Wyniki konkursu “Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025