NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Wizyta Pana gen. Michała Rohde

Wizyta Pana gen. Michała Rohde

30 marca 2021 r. Pani dyrektor Barbara Sieńko gościła  w naszej Szkole Dowódcę 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg.  Michała Rohde. Spotkanie było początkiem współpracy 19 LBZ z Zespołem Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, których łączy patron gen. Franciszek Kleeberg. 

Wizyta Pana gen. Michała Rohde, była pretekstem do przypomnienia sylwetki wielkiego patrioty gen. Franciszka Kleeberga.

https://zschips.lublin.eu/patronszkolygeneralfranciszekkleeberg-nieokres...

Pan gen. Michał Rohde – prawnuk naszego patrona, który kultywuje pamięć o przodkach i pozostaje wierny wojskowym tradycjom, podzielił się swoimi wspomnieniami.  Z przyjemnością obejrzeliśmy zdjęcia, animacje i wysłuchaliśmy rodzinnych opowieści.

W imieniu całej społeczności szkolnej, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do współpracy.

Wizyta Pana gen. Michała Rohde
Wizyta Pana gen. Michała Rohde
Wizyta Pana gen. Michała Rohde
Wizyta Pana gen. Michała Rohde

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025