NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE SREBRNA SZKOŁA 2021 FACEBOOK Aktywna Tablica Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

STYPENDIUM URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

W dniach  1 – 18 września 2020 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie.

 PROGRAM „LUBELSKIE WSPIERA UZDOLNIONYCH 2020-2021” skierowany jest
do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, jęz. obcych nowożytnych, matematyki lub
przedsiębiorczości, KTÓRZY są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w  ROKU SZKOLNYM 2020/2021 SĄ UCZNIAMI
KLAS VII LUB VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH LUB UCZNIAMI LICEÓW
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH.

 PROGRAM „LUBELSKA KUŹNIA TALENTÓW 2019-2021” skierowany jest do
uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, jęz. obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy w roku szkolnym 2020/2021 będą rozpoczynać lub kontynuować naukę w szkołach  zawodowych: branżowych, technikach i szkołach policealnych (poza szkołami dla dorosłych).

 Ww. programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane są
przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2020 r. do 30.06.2021
- najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą
punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach każdego z dwóch
programów w roku szkolnym 2020-2021, zostanie przyznanych po 500
stypendiów.

 Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane
dokumenty, znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl   w zakładce „Stypendia” lub dostępne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego w Lublinie, w Departamencie Kultury, Edukacji i Dziedzictwa
Narodowego ul. Artura Grottgera 4

Z uwagi na  istniejącą sytuację epidemiczną wszelkie pytania  dotyczące projektów stypendialnych można kierować pod  nr tel.  (81) 44 16 716, (81) 44 16 713, (81) 47 81 459, 81 47 81410 oraz 81 44 16 709, lub za pośrednictwem skrzynki e-mail: stypendia_rpo@lubelskie.pl
 

 

Informacji udziela również pedagog szkolny.

 

 

 

Przygotował(a) informację: