NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Sukces uczennic z Technikum Przemysłu Spożywczego

W dniu 11 marca  2024 r. 11  uczennic z Technikum Przemysłu Spożywczego wzięło udział w Etapie Centralnym  XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o  Żywności w Poznaniu.

Udział w olimpiadzie jest sprawdzeniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas pracy z nauczycielem oraz wynikających z rozwoju własnych pasji.

Tytuł finalisty uzyskały uczennice z klasy 4dsp: Aleksandra Błażejczyk, Aleksandra Cyll, Dominika Górna, Hanna Krawczak, Katarzyna Pałyszka i Kinga Widomska.

Finaliści  otrzymują zaświadczenie, na podstawie którego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Uczniów do olimpiady przygotowały Panie: Jolanta Łukasik, Beata Paćkowska i Grażyna Bartoszek.

Gratulujemy!
Maria Wesołowska - Kierownik szkolenia praktycznego

 

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025