NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Plebiscyt Najlepszy Orlik Lublina 2020 - 2 miejsce dla naszego Orlika

Plebiscyt Najlepszy Orlik Lublina 2020 - 2 miejsce dla naszego Orlika

Od 2010 roku Stowarzyszenie Organizacja Aktywnych Kibiców Piłkarskich organizuje plebiscyt na najlepsze boisko Orlik w Lublinie.

W tym roku podczas IX edycji plebiscytu patronat honorowy objął Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Plebiscyt był przeprowadzony na łamach strony internetowej stowarzyszenia OAKP poprzez specjalną ankietę oraz w głosowaniu jury wyłonionego przez organizatora.

Orlik przy ZSChiPS zajął 2 miejsce. 

Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia sportowe.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025