NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE SREBRNA SZKOŁA 2021 FACEBOOK Aktywna Tablica Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

Biochemiczne tajemnice krwi

Dnia 7 marca 2019 r. uczniowie klas 3at i 3bt Technikum Chemicznego wzięli udział w warsztatach „Biochemiczne tajemnice krwi” zorganizowanych w ramach Dnia Otwartego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przez profesorów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

W laboratorium Katedry Biochemii, wykorzystując wiedzę nabytą w szkole uczniowie doskonalili umiejętność wykonywania analiz i wykrywania obecności bądź stężenia badanych związków w osoczu krwi zwierzęcej.

Pracownicy uczelni przedstawili młodzieży ofertę kierunków studiów ze szczególnym uwzględnieniem nowo powstającej analityki weterynaryjnej- pierwszego w Polsce profilu kształcenia ukierunkowanego na praktyczne i teoretyczne pogłębianie wiedzy z zakresu weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej.

Ogromne zaangażowanie uczniów w pracę w laboratorium zaowocowało zaproszeniem ich do udziału w kolejnych warsztatach z zakresu biochemii na Uniwersytecie Przyrodniczym.

Koordynatorem i opiekunem warsztatów przedmiotowych była p. Monika Jankowska. 

 

 

 

Przygotował(a) informację: