NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej to święto ustanowione przez Komisję Europejską w roku 2011 mające promować porozumienie międzypokoleniowe wśród mieszkańców naszego kontynentu i podkreślać znaczenie, jakie dla Europy ma tworzenie przyjaznej do życia przestrzeni dla wszystkich grup wiekowych.

Miasto Lublin co roku włącza się w obchody Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej organizując Lubelski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. W tym roku odbyło się spotkanie pod hasłem „Międzypokoleniowy Lublin solidarny z Ukrainą”. Uczestnicy tego wydarzenia utworzyli Most Pokoleń z wykorzystaniem balonów w kolorach białym, czerwonym, niebieskim i żółtym. Część artystyczną uświetnili m.in. występ Chóru Kasjopea, Chóru Zespołu Ośrodków Wsparcia, Zespołu Ludowego Sławiniacy oraz ośmioletniej Anastazji Pustowit, która wykonała utwory „Moja Ukraina” i „Ocean łez”.

Uczniowie naszej szkoły z klasy 3btp i 2abp pod opieką pani Anny Klocek wzięli  udział w tegorocznych uroczystych obchodach Lubelskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej. Wydarzenie odbyło się 29 kwietnia 2022 r. na Placu Łokietka przed Ratuszem. Uczestnicy wydarzenia podkreślili więzi łączące różne pokolenia lublinian, ale także solidarność z obywatelami Ukrainy, których gościmy w Lublinie.

 

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej
Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej
Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej
Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej
Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej
Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024