NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Ciekawa lekcja biologii na UMCS

Ciekawa lekcja biologii na UMCS
Dnia 31 maja uczniowie klas 4ctp, 3ctp i 3al wraz z nauczycielami p. Mariolą Barańską i Anną Dudziak wybrali się na dzień otwarty UMCS, zorganizowany przez wydział Biologii i Biotechnologii.
Młodzież spotkała się na krótkiej prezentacji z Dziekanem Uczelni, a następnie uczestniczyła w warsztatach z anatomii człowieka, które cieszyły się dużym zainteresowaniem ze względu na możliwość obserwacji i pracy z prawdziwymi narządami człowieka: mózgiem, płucami, sercem układem pokarmowym, wydalniczym i rozrodczym.
Jednak bezkonkurencyjne okazały się pokazy z systematyki bezkręgowców. Uczniowie chętnie zapoznawali się z olbrzymimi karaczanami, patyczakami czy modliszką.
Mieliśmy również okazję zwiedzić muzeum zoologiczne, które zostało gruntownie odnowione.
Ponadto wzięliśmy udział w pokazach pierwszej pomocy, zwiedziliśmy uczelniany ogródek ziołowy, uczestniczyliśmy w zajęciach z ornitologii, mykologii, zapoznaliśmy się z mikroorganizmami w biotechnologii. Część grupy odbyła zajęcia z mikroskopem elektronowym. Niektórzy wzięli udział w warsztatach: „Świat roślin i zwierząt” To była bardzo ciekawa i dobrze zilustrowana lekcja zoologii.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025