NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Udział w Drzwiach Otwartych Akademii WSEI

Udział w Drzwiach Otwartych Akademii WSEI

W dniu 28 lutego 2024 r. uczniowie klasy 1 ct wzięli udział w Drzwiach Otwartych Akademii WSEI w Lublinie.

Młodzież miała możliwość wysłuchania prezentacji o wszystkich kierunkach studiów uczelni, a następnie uczestniczyła w przygotowanych dla nich zajęciach o następującej tematyce:

  • odzyskiwanie danych z telefonów komórkowych
  • pokaz autonomicznych pojazdów latających
  • zastosowanie wodoru w napędach pojazdów
  • wykorzystanie Computer Vision w podczerwieni i termowizji
  • zajęcia związane z rozwinięciem własnego biznesu

Opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele: Małgorzata Cieślak-Alberska i Krzysztof Olszewski

 

Udział w Drzwiach Otwartych Akademii WSEI
Udział w Drzwiach Otwartych Akademii WSEI
Udział w Drzwiach Otwartych Akademii WSEI
Udział w Drzwiach Otwartych Akademii WSEI
Udział w Drzwiach Otwartych Akademii WSEI
Udział w Drzwiach Otwartych Akademii WSEI
Udział w Drzwiach Otwartych Akademii WSEI
Udział w Drzwiach Otwartych Akademii WSEI
Udział w Drzwiach Otwartych Akademii WSEI
Udział w Drzwiach Otwartych Akademii WSEI
Udział w Drzwiach Otwartych Akademii WSEI
Udział w Drzwiach Otwartych Akademii WSEI
Udział w Drzwiach Otwartych Akademii WSEI

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025