NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Stypendyści „Lubelskiej Kuźni Talentów”

Stypendyści „Lubelskiej Kuźni Talentów”

Po raz kolejny uczniowie naszej Szkoły zostali stypendystami programu stypendialnego „Lubelska Kuźnia Talentów”

Jest  to program stypendialny dla szkół, które umożliwiają zdobycie kwalifikacji zawodowych. Realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i skierowany do młodzieży, która kształci się w szkołach w naszym regionie lub należy do mieszkańców Lubelszczyzny. Głównym zadaniem LKT jest wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych.

Ogromne gratulacje dla naszych uczennic, które znalazły się w gronie najzdolniejszych  uczniów województwa lubelskiego.  

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025