NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Wizyta w American Corner

Wizyta w American Corner

Więcej zdjęć na naszym profilu FB >>>>

Krótki filmik >>>>

Dnia 18 listopada klasa 3at pod opieką anglistek, pań Moniki Gierak i Izabeli Krasowskiej wyruszyła z wizytą do American Corner- biblioteki amerykańskiej w Lublinie na wykład stypendystki Fulbrighta- Taylor Wichtendahl. Prelekcja dotyczyła zasad rekrutacji oraz specyfiki studiowania na wybranym uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Taylor krok po kroku opisała sposób starania się o przyjęcie na wymarzone studia, wymieniła zalety studiowania w USA, wspomniała również o koniecznych opłatach. Stypendystka opowiedziała także o tym jak sama zdecydowała się na udział w stypendium Fulbrighta i w jaki sposób spędza czas w Europie.

Młodzież z klasy 3at skorzystała z wykładu z native speakerem, a także miała możliwość zapoznania się z dostępnymi zasobami biblioteki amerykańskiej. Otrzymaliśmy również zaproszenie na cykliczne warsztaty konwersacji z Taylor Wichtendahl- szczegóły na stronie : https://amcorners.pl/lublin/

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024