NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Nasza szkoła gościła przedstawicieli branży optycznej

We czwartek 28 marca 2019 r. uczniowie kl. 1ct, 2ct i 3ct, kształcący się w zawodzie technik optyk wzięli udział w spotkaniu z panem Adamem Mamokiem, dyrektorem Essilor Polonia i panem Jarosławem Wieczorkiem, członkiem Lubelskiego Cechu Optyków.

W trakcie spotkania uczniowie poznali możliwości rozwoju kariery zawodowej, jakie branża optyczna oferuje absolwentom technikum.

Panowie prowadzący spotkanie w ciekawy sposób opowiedzieli również o swoich nie związanych z wykonywanym zawodem zainteresowaniach i pasjach.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025