NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Wojewódzki Konkurs Ekologiczny „Człowiek w Środowisku”

Wojewódzki  Konkurs Ekologiczny „Człowiek  w Środowisku” pod hasłem  „Rozwiązania oparte na zasobach przyrody” w roku szkolnym 2023/2024- II edycja

Konkurs odbywał się w II etapach i związany był z licznymi działaniami edukacyjnymi młodzieży.

Na początku uczniowie klasy 1bl i 2blp wzięli udział w Wielkiej Lekcji „Człowiek  w Środowisku” w Centrum Kongresowym UP.

W I etapie – 01 grudnia 2023 uczniowie klas 1bl i 2blp zasiedli do eliminacji konkursowych.

Do konkursu zakwalifikowały się 3 uczennice z klasy 2blp:

  • Ewa Błaszczyńska
  • Zofia Kuśpit
  • Dominika Karaś

Zakwalifikowane uczennice wzięły udział w warsztatach praktycznych dla finalistów konkursu „Człowiek  w Środowisku” na Wydziale Inżynierii Produkcji UP.

W II etapie – 15 marca 2024 odbyła się Uroczysta Gala Konkursu „Człowiek w Środowisku” i kolejne zmagania konkursowe finalistów Pierwszego etapu. Konkurs zakończył się uroczystym podsumowaniem i rozdaniem nagród

W organizację poszczególnych etapów zaangażowani byli nauczyciele: Agnieszka Buda, Anna Dudziak, Andrzej Miszczak

uczniowie oglądają rywalizację
Zdjęcie ekranu z napisem Wielka Lekcja „Człowiek  w Środowisku”
Zdjęcie eklranu ukazujące hierarchię postępowania z odpadami
Uczniowie w grupach, pracujący nad projektem
Uczniowie w grupach, pracujący nad projektem
Uczniowie i nauczyciele na widowni
Uczniowie i nauczyciele na widowni
Wojewódzki  Konkurs Ekologiczny „ Człowiek  w Środowisku”
Zdjęcie finalistek

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025