NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Lublin bez pośrednictwa Szkoły

W związku z ogłoszonym stanem epidemii możliwość załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Lublin ( w tym Wydziale Oświaty i Wychowania) - bez pośrednictwa Szkoły

 

Urząd Miasta Lublin bez bezpośredniej obsługi klientów
https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/aktualnosci/urzad-miasta-lublin-bez-bezposredniej-obslugi-klientow,264,1730,1.html

 

Zasiłki szkolne:

Druk wniosku z załącznikami do pobrania na stronie UM:
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/zasilki-szkolne/
 

 

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025