NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady w Państwowym Muzeum na Majdanku

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentra

14 czerwca o godz. 10.00 w Państwowym Muzeum na Majdanku klasa 2btp wraz z p. Agnieszką Ciechanek-Tomoń oraz p. Anną Sawicką wzięła udział w uroczystości w ramach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Tegoroczne obchody skupiają się na byłych więźniach – ich osobistych doświadczeniach koszmaru i grozy wojny przekazywanych kolejnym pokoleniom zarówno w bezpośrednich spotkaniach jak i spisanych w formie pamiętników relacji.

W Centrum Obsługi Zwiedzających z uczniami lubelskich szkół średnich (Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz V Liceum Ogólnokształcącego) spotkali się byli więźniowie skupieni wokół Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Wydarzenie poświęcone było pamięci Zdzisława Badio – byłego więźnia Majdanka, edukatora młodzieży działającego w Polsce i za granicą, orędownika polsko-niemieckiego pojednania i przyjaciela naszego Muzeum. Wspólnie z byłymi więźniami złożyliśmy przy Mauzoleum kwiaty i zapaliliśmy znicze na znak naszej pamięci o ofiarach drugiej wojny światowej.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady został ustanowiony decyzją Sejmu RP z 2006 roku. Upamiętnia on pierwszy transport Polaków do KL Auschwitz. 14 czerwca 1940 r. Niemcy skierowali tam z więzienia w Tarnowie grupę 728 osób. Wśród nich byli żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, gimnazjaliści i studenci, a także niewielka grupa polskich Żydów. Data ta uznawana jest za początek funkcjonowania obozu.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady w Państwowym Muzeum na Majdanku
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady w Państwowym Muzeum na Majdanku
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady w Państwowym Muzeum na Majdanku
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady w Państwowym Muzeum na Majdanku
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady w Państwowym Muzeum na Majdanku
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady w Państwowym Muzeum na Majdanku

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025