NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dziwny jest ten świat

10 grudnia, obchodzony na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, stał się okazją do przypomnienia całej społeczności uczniowskiej w ZSChiPS o prawach i wynikających z nich obowiązkach każdego człowieka. Klasa 2at przeprowadziła szereg działań, które nawiązywały do 71. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. 29.11.2019 r. została przeprowadzona w naszej szkole sonda odnosząca się do znajomości i rozumienia treści Deklaracji oraz respektowania jej zapisów. Uczennice klasy 2at: Maja Sławińska, Milena Mroczek i Wiktoria Korolczuk opracowały pytania, nagrały wypowiedzi oraz zmontowały krótki filmik pod okiem pana Krzysztofa Olszewskiego. Uczennice podsumowały wyniki sondy słowami: „Wszystkie nasze pytania sondażowe dotyczyły człowieka – jego praw, świadomości tych praw, poglądów i opinii. Wiedza respondentów – jak słyszymy – na wysokim poziomie, świadomość praw własnych i drugiego człowieka - również. Nasz wniosek –
w różnorodności jedność!”.

Film został zaprezentowany na długiej przerwie podczas szkolnego happeningu przygotowanego przez: Paulinę Wcisło, Magdę Sikorę i Bartłomieja Czerwińskiego – autorów prezentacji multimedialnej dotyczącej poszczególnych artykułów Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Kingę Cięszczyk i Marcelinę Jaworską – wykonawczynie piosenki autorstwa Cz. Niemena „Dziwny jest ten świat” oraz Weronikę Wenecką , która zaprezentowała wiersz W. Szymborskiej pt. „Nienawiść”.
„Człowieku masz prawa!” – to tytuł przygotowanej kilka dni wcześniej przez Martynę Chojniak gazetki, stanowiącej wprowadzenie oraz tło szkolnego happeningu.

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025