NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Komunikat

Komunikat

Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem, zapadła decyzja o zawieszeniu zajęć edukacyjnych od godz. 11:30 w dniu dzisiejszym oraz w dniach 12 - 13 marca 2020 r.

Proszę na bieżąco śledzić komunikaty na stronie szkoły.

Przesyłam także apel Wojewódzkiego Inspektora Stacji Epidemiologicznej:
Osoby wracające z miejsc występowania ognisk koronawirusa lub z objawami chorobowymi wskazującymi na zakażenie prosimy o kontakt telefoniczny z Oddziałem Przeciwepidemicznym w godzinach urzędowania 7:30 – 15:05
tel. 81 47 87 147
81 47 87 113
81 47 87 114
691 507 758
po godzinie 15:05
dyżurny Oddziału Przeciwepidemicznego: 607 244 860
kierownik grupy reagowania kryzysowego: 605 194 800

Osoby chore, mające gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu powinny zasięgnąć porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zalecany kontakt telefoniczny), lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału chorób zakaźnych. Należy pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, by nie narażać innych osób na zakażenie.

Z wyrazami szacunku,

Barbara Sieńko

Dyrektor ZSChiPS w Lublinie

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025