NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Kultura bezpieczeństwa

31 października 2023 r. odbyło się  uroczyste wręczenie podziękowań za udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2022/2023. Adresatami programu byli uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci.

Podziękowania dla Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego odebrała Pani Maria Wesołowska.

Świadectwa udziału w programie otrzymali nauczyciele: Pani Marta Guz,  Pani Grażyna Bartoszek, Pani Jolanta Łukasik, Pani Sylwia Kapusta,  Pani Anna Klocek i Pani Teodora Kosior

Kultura bezpieczeństwa
Kultura bezpieczeństwa
Kultura bezpieczeństwa
Kultura bezpieczeństwa
Kultura bezpieczeństwa
Kultura bezpieczeństwa
Kultura bezpieczeństwa

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024