NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2019 FACEBOOK Szkoła na 102 Przejdź na zawodowstwo Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy

„Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces”

Projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” 

 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

 Nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0036/16

 

   Od początku czerwca 2017 r realizowany jest w naszej szkole  projekt „Przejdź na zawodowstwo –  dzisiaj szkoła jutro sukces”. Projekt ten jest realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Lublin i jest rozpisany na lata 2017 – 2019.  Projekt ten ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych naszych uczniów, którzy uczą się w zawodach technik analityk, technik technologii chemicznej oraz technik optyk. Dodatkowe umiejętności, które nabędą uczniowie w trakcie realizacji projektu przyczynią się do zwiększenia szans na zdobycie lepszej pracy, kiedy nasi uczniowie ukończą już naukę w Technikum Chemicznym.

   W ramach projektu prowadzone są następujące działania:

- staże uczniowskie  w ramach których nasi uczniowie przez miesiąc w okresie wakacyjnym podnoszą swoje kompetencje zawodowe w zakładach pracy. Za swoją pracę uczniowie otrzymują zaświadczenie o odbyciu stażu, opinię pracodawcy o zaangażowaniu w pracę, a także wynagrodzenie. 20 – ciu uczniów z naszej szkoły (14 w zawodzie technik technologii chemicznej oraz 6 w zawodzie technik technologii chemicznej) odbyło staże w miesiącach lipiec i sierpień tego roku. Staże te odbywały się w następujących zakładach pracy na terenie Lublina: Ośrodku Medycznym DMP, "Herbapol - Lublin S. A.", Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Centralnym Laboratorium Badawczym Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Spółdzielni Pracy Chemiczno - Gumowej "Farmochem";

- zajęcia dodatkowe z języków obcych – języka angielskiego i niemieckiego branżowego w zawodzie technik analityk oraz języka angielskiego i niemieckiego zawodowego w zawodzie technik technologii chemicznej, a także języka angielskiego lub niemieckiego zawodowego w zawodzie technik optyk;

- zajęcia z przedmiotów zawodowych – „Zastosowanie metod instrumentalnych w analizie środków bioaktywnych” w zawodzie technik analityk, „Badania mikrobiologiczne środków spożywczych” w zawodzie technik technologii chemicznej oraz „Konstrukcja i eksploatacja elementów przyrządów i układów optycznych” w zawodzie technik optyk;

- dodatkowe szkolenie w zawodzie technik optyk - Kurs obsługi  kas fiskalnych;

- szkolenia i wizyty studyjne podnoszące kompetencje kadry nauczycielskiej uczącej przedmiotów zawodowych w Technikum Chemicznym;

- studia podyplomowe i kursy doszkalające dla kadry nauczycielskiej uczącej przedmiotów zawodowych w Technikum Chemicznym;

 

 

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: