NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Puchary i nagrody na XXI Lubelskim Święcie Chleba


(fot.: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/86/f8/5d7e3f347662a_p.jpg?1568626523)

W niedzielę 15 września 2019 roku młodzież naszej szkoły pod opieką nauczycieli uczestniczyła w obchodach XXI Lubelskiego Święta Chleba, pod hasłem ,,Wpływ dobrego jedzenia na jakość widzenia‘‘

Organizatorem tego wydarzenia odbywającego się corocznie w Skansenie Lubelskim jest Cech Rzemiosł Spożywczych. Jest to Święto piekarzy i cukierników z Lubelszczyzny obchodzone w dowód uznania za ich trudną  pracę.

W programie  obchodów przewidziano: wystawy wyrobów piekarskich i cukierniczych, warsztaty, jarmark produktów regionalnych, konkursy i występy artystyczne.

Stoisko wystawiennicze ZSChiPS cieszyło się dużym zainteresowaniem gości, wśród których znalazła się pani Kurator Teresa  Misiuk.

W konkursie na najładniejsze stoisko nasza szkoła zajęła wysokie II miejsce nagrodzone pucharem i nagrodą pieniężną.

Szkoła zdobyła też III miejsce w konkursie piekarskim na najpiękniejszy korowaj. Nagrodę stanowił puchar i gratyfikacja finansowa.

Puchar dla  szkoły w podziękowaaniu za naukę i krzewienie tradycji rzemieślniczych ufundował Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

W obchody Święta Chleba włączył się również poczet sztandarowy szkoły.

Gratulacje i podziękowania dla wszystkich osób, które brały udział w promocji ZSChiPS podczas XXI Lubelskiego Święta Chleba.

Maria Wesołowska - kierownik szkolenia praktycznego

 

 

 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024