NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

82. rocznica bitwy pod Kockiem

Bitwa pod Kockiem była ostatnią regularną walką żołnierza polskiego podczas wojny obronnej Polski 1939 roku. 

Dowódcą bitwy pod Kockiem został generał Franciszek Kleeberg. W pierwszych dniach bitwy Kock został poważnie zniszczony. Potem główne ognisko walk koncentrowało się w rejonie Woli Gułowskiej. 

5 października 1939 roku, mimo taktycznego zwycięstwa gen. Kleeberg postanowił kapitulować wskutek wyczerpania amunicji. Wymiana ognia trwała jednak do późnych godzin nocnych. Przed złożeniem broni żołnierzom odczytano pożegnalny rozkaz gen. Franciszka Kleeberga.

Honorowa kapitulacja odbyła się na dziedzińcu kockiego pałacu przed niemiecką kompanią reprezentacyjną. Do niewoli niemieckiej dostało się ok.17 tys. polskich żołnierzy i oficerów.

Generał Franciszek Kleeberg zmarł w niewoli niemieckiej w 1941 roku. Jego prochy zostały sprowadzone do Polski w 1969 roku i spoczęły na cmentarzu wojskowym w Kocku wśród poległych Kleeberczyków. W bitwie zginęło ok. 300 polskich żołnierzy, spoczywających również na cmentarzach parafialnych w Serokomli, Wojcieszkowie, Woli Gułowskiej i Adamowie.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wykonaną przez uczennicę klasy 2btp TCh Julię Olszak.

Załączniki: 
82. rocznica bitwy pod Kockiem
82. rocznica bitwy pod Kockiem
82. rocznica bitwy pod Kockiem
82. rocznica bitwy pod Kockiem
82. rocznica bitwy pod Kockiem
82. rocznica bitwy pod Kockiem
82. rocznica bitwy pod Kockiem
82. rocznica bitwy pod Kockiem
82. rocznica bitwy pod Kockiem
82. rocznica bitwy pod Kockiem
82. rocznica bitwy pod Kockiem
82. rocznica bitwy pod Kockiem

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024