Informacje

Informacja o danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie, Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin jest Dyrektor Szkoły.

Adres e-mail: poczta@zschips.lublin.eu

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Witold Przeszlakowski, e-mail: zschips@iod.lublin.eu

 

 

 

 

Przygotował(a) informację: