NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Dni Otwarte KUL 2019

Dnia 21 marca klasa 3al pod opieką wychowawcy Anny Dudziak wzięła udział w Dniach Otwartych KUL. Młodzież wraz ze studentami uczestniczyła w wykładach oraz zajęciach warsztatowych. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni, zwiedzić jej zaplecze lokalowe i wyposażone w nowoczesny sprzęt do badań pomieszczenia. Największym powodzeniem cieszyły się kierunki biotechnologia i kognitywistyka.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025