NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Polski Maj

Polski Maj

28 kwietnia 2022 roku, po raz pierwszy po pandemii Covid-19, w naszej Szkole odbyła się uroczysta akademia pt. „Polski Maj”. Tematem przedstawienia był przegląd najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce na przestrzeni dziejów w naszym kraju, m.in.: 
• rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 
• Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 
• rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 
• rocznica obchodów millenium Chrztu Polski na Jasnej Górze, 
• urodziny Henryka Sienkiewicza – laureata Nagrody Nobla, 
• wydanie Uniwersału Połanieckiego przez Tadeusza Kościuszkę, 
• rocznica zakończenia II wojny światowej, 
• rocznica wydania przez Kazimierza Wielkiego przywileju fundacyjnego Akademii Krakowskiej, 
• rocznica przewrotu majowego, 
• rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, 
• rocznica zamachu na Papieża Jana Pawła II, 
• rocznica pierwszej wolnej elekcji, 
• rocznica urodzin Karola Wojtyły, 
• rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, 
• rocznica wyboru Jana III Sobieskiego na króla Polski, 
• rocznica przeniesienia stolicy z Krakowa do Warszawy przez Zygmunta III Wazę, 
• rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
• dzień matki. 

Uczniowie klasy 2btp, pod opieką nauczycieli p. Agnieszki Ciechanek-Tomoń i p. Anny Sawickiej przygotowali związane z tymi wydarzeniami krótkie opisy nakreślające rys historyczny, a także utwory muzyczne, wiersze, animacje komputerowe i prezentacje multimedialne. 

Akademia miała na celu pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i przedstawiania informacji, stworzenia im możliwości sprawdzenia swoich umiejętności, podniesienie samooceny uczniów, a przede wszystkim rozbudzenie zainteresowania dziejami naszego państwa i narodu. 

 

Polski Maj
Polski Maj

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025