NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego

W odpowiedzi na zaproszenie Dowódcy 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Michała Rohde, poczet sztandarowy wraz z  dyrekcją szkoły:  Panią dyrektor Barbarą Sieńko i wicedyrektor Ewą Jarząbek  reprezentował naszą społeczność podczas  Święta Wojska Polskiego w 101 Rocznicę Zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Uroczyste obchody z zachowaniem Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych RP odbyły się 15 sierpnia 2021 roku na placu Litewskim w Lublinie.  Program obchodów obejmował: przemówienia okolicznościowe, wręczenie odznaczeń i mianowani, Apel Pamięci i salwę honorową, składanie wieńców przez delegację przy Pomniku Nieznanego Żołnierza, koncert Orkiestry Wojskowej, defiladę pododdziałów.

15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego
15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego
15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego
15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego
15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego
15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024