NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Lekcje z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej - wentylacja i klimatyzacja

Lekcje z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej - wentylacja i

W dniu 17 maja 2023 roku uczniowie Technikum Chemicznego z klasy 2btp (Technik Technologii Chemicznej) w ramach współpracy naszej szkoły z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, wzięli udział w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach.

Na początku uczniowie uczestniczyli w ciekawym wykładzie, dotyczącym jakości powietrza wewnętrznego, przeprowadzonym przez Panią dr inż. Amelię Staszowską.

Po skończonym wykładzie uczniowie zwiedzali laboratoria, w których studenci i pracownicy naukowi prowadzą doświadczenia z zakresu wentylacji i klimatyzacji. Drugoklasiści mogli także zobaczyć,  jak jest zbudowany i jak działa układ wentylacji i klimatyzacji, służący do wymiany powietrza w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.

Uczniowie zapoznali się z zasadą rekuperacji, czyli odzyskiwania ciepła z wywiewanego powietrza, jak również z zasadą działania sprężarkowego obiegu chłodniczego, wykorzystywanego w pompach ciepła i układach schładzania powietrza.

Ponadto uczniowie dowiedzieli się, jakie oszczędności energetyczne (i przy okazji finansowe) można osiągnąć, stosując nowoczesne metody ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Dziękujemy za ciekawą lekcję!

Opiekunem grupy i organizatorem wyjścia na lekcję był nauczyciel przedmiotów technicznych i informatycznych - Krzysztof Olszewski.

Lekcje z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej - wentylacja i klimatyzacja
Lekcje z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej - wentylacja i klimatyzacja
Lekcje z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej - wentylacja i klimatyzacja
Lekcje z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej - wentylacja i klimatyzacja

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025