NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE SREBRNA SZKOŁA 2021 FACEBOOK Aktywna Tablica Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin

Projekty Unijne

Aktywna Tablica

Aktywna Tablica
W roku szkolnym 2020/2021Technikum Chemiczne oraz Technikum Przemysłu Spożywczego znalazły się w gronie szkół wytypowanych do udziału w rządowym projekcie „Aktywna Tablica”

Fachowcy jutra

Fachowcy jutra
W naszej Szkole rozpoczęła się realizacja projektu „Fachowcy jutra” w okresie od 01.09.2020 r. do 30.09.2022 r. w ramach

Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina

Projekt „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” realizowany jest w okresie od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin we współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi.