NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2024 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

„Czas otworzyć nowy rozdział” to motto uroczystej inauguracji roku szkolnego 2022/23, która odbyła się  w naszej szkole.
Jak co roku o godzinie 9.00 młodzież uczestniczyła we Mszy Świętej w kościele pw. Błogosławionego Biskupa Wł. Gorala, po której odbyły się spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych. Szczególnie uroczyście powitaliśmy uczniów klas pierwszych, nasze nowe koleżanki i kolegów. Dla nich przygotowaliśmy w sali gimnastycznej spotkanie z dyrekcją szkoły oraz wychowawcami. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego Pani Dyrektor Barbara Sieńko powitała „pierwszaków”, przedstawiła kadrę szkoły oraz życzyła całej społeczności szkolnej owocnego roku szkolnego, pełnego sukcesów i satysfakcji.

Początek roku szkolnego niesie ze sobą różnorodne wyzwania i oczekiwania zarówno dla nauczycieli jak i uczniów oraz ich rodziców. Wszystkim życzymy osiągnięcia zamierzonych celów, pozytywnej energii, uczniom sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności, rodzicom satysfakcjonującej współpracy ze szkołą. Mamy nadzieję, że dzień ten był wyjątkowy :)))

Uroczystość przygotowali uczniowie technikum chemicznego: J. Paluch (4at), I. Czarnecka (4at), K. Kańczugowska (4at), W. Welc (4at), J. Żybura (4at), K. Jóźwiak (4at), Sz. Piech (3atp) pod kierunkiem pani M. Wawrzyckiej oraz E. Sosnówki. W ramach części artystycznej młodzież przygotowała prezentację multimedialną, w której nakreśliła rys historyczny szkoły oraz obecne życie szkoły pod hasłem „Tu i teraz”. Oprawę Mszy Świętej przygotowali uczniowie: J. Olszak (3btp), P. Komajda (3btp), J. Koneczna (2atp) i K. Kozłowska (1btp) pod opieką pani A. Sawickiej. Za przygotowanie uroczystości byli odpowiedzialni także panowie K. Olszewski i A. Abramowicz.

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023
Inauguracja roku szkolnego 2022/2023
Inauguracja roku szkolnego 2022/2023
Inauguracja roku szkolnego 2022/2023
Inauguracja roku szkolnego 2022/2023
Inauguracja roku szkolnego 2022/2023
Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2024/2025