NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

78. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

78. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

19 kwietnia odchodzimy 78. Rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Było to zbrojne wystąpienie żydowskich organizacji bojowych na terenie getta warszawskiego przeciwko swoim oprawcom – Niemcom. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była chęć likwidacji getta warszawskiego w ramach hitlerowskiego programu ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, czyli eksterminacji narodu żydowskiego. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wykonaną przez uczennicę kl. 1btp Technikum Chemicznego – Igę Biernacką dotyczącą powstania w getcie warszawskim, wykonaną pod kierunkiem p. Agnieszki Ciechanek-Tomoń.

Załączniki: 
78. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM
78. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM
78. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM
78. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM
78. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM
78. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM
78. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM
78. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM
78. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM
78. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM
78. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM
78. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM
78. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM
78. ROCZNICA POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024