NASZA SZKOŁA KONTAKT BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ PROJEKTY UE ZŁOTA SZKOŁA 2023 FACEBOOK Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia Fachowcy jutra Platforma współpracy szkół zawodowych, uczniów, pracodawców i Gminy Lublin XII Liceum Ogólnokształcące oraz Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia realizują Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica”, na mocy umowy zawartej 17 sierpnia 2022 r. pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Miastem Lublin na prawach powiatu Twoje Dane – Twoja Sprawa

Zebrania z rodzicami - 6 września 2021 roku, godz. 17:00

W dniu 6 września 2021 r. (poniedziałek) odbędą się zebrania rodziców uczniów Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie.

Rodziców uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Chemicznego, Technikum Przemysłu Spożywczego i Branżowej Szkoły Spożywczej zapraszamy na spotkanie z wychowawcami o godzinie 17:00 w niżej wymienionych salach:

Oddział

Wychowawca

Sala

1at (TCH)

Anna Burdach

118

1bt (TCH)

Małgorzata Cieślak-Alberska

307

1dsp (TPS)

Marta Guz

110

1abp (BSS)

Grażyna Rodzik

227

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodziców uczniów klas programowo wyższych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Chemicznego, Technikum Przemysłu Spożywczego, Branżowej Szkoły Spożywczej  ze względu na ograniczenia związane z pandemią Covid-19 oraz wytyczne  MEN zapraszamy na spotkanie online z wychowawcami o godzinie 17:00 na platformie TEAMS.

 

 

 

Przygotował(a) informację: 

    Oferta Edukacyjna ZSChiPS na rok szkolny 2023/2024